Master (Yüksek Lisans) ve Doktora Farkı Nedir?

Akademik kariyerlerine devam etmek isteyen bireyler lisans eğitiminin ardından yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eder. Aslına bakıldığında master ve doktora eğitimleri birbirine benzer olan eğitimler olarak görülüyor olsa da oldukça farklılaşan iki eğitim türüdür. Bu nedenle master ve doktora yaparak akademide kariyer yapmak isteyen kişilerin büyük bölümü Master (yüksek lisans) ve doktora farkı nedir sorusuna yanıt aramaktadır.

Master ve doktora genel olarak kişilerin bir bilim dalına katkıda bulunmalarını sağlayan iki eğitim türü olsa da aslına bakıldığında hem uzmanlık alanları hem de yapılan araştırma çalışmaları bakımından birbirinden ayrılmaktadır.

Master (yüksek lisans) ve doktora farkı nedir sorunuza yanıt vereceğimiz bu yazımızda sizlere hem yüksek lisans programları hem de doktora hakkında bilgi vereceğiz. Bunun yanı sıra master ve doktoranın farklarından da bahsedeceğiz. Siz de yazımızı inceleyebilir ve bu iki soruya yanıt bulabilirsiniz.

Master Nedir?

Master yani bir diğer adıyla yüksek lisans kişilerin lisans eğitiminin ardından genel not ortalaması, ales sonucu, yabancı dil belgesi ve mülakat sınavı sonrasında devam ettiği bir eğitimdir. Yüksek lisans yani master eğitimlerinde bireyler ilgi duydukları bir konu hakkında araştırma yürütmekte ve bunun sonrasında bu araştırmanın tezini sunmaktadır.

Doktora Nedir?

Doktora eğitimi, bireylerin yüksek lisans eğitiminden sonra bir alanda Doktor unvanı almak için devam ettiği eğitimlere verilen isimdir. Genellikle doktorada da kişiler master eğitimlerindeki gibi bir alan üzerinde yoğunlaşmakta ve bu alana özgü çalışmalar yaparak bir tez ve eser ortaya koymaktadır.

Eğitim Süresi

Master (yüksek lisans) ve doktora farkı nedir sorusuna verilebilecek ilk yanıt eğitim süresi ile ilgilidir. Genellikle master programlarında eğitim süresi iki yıl iken doktora programlarında eğitim süresi dört yıldır. Her iki programında ilk yılında bireyler ilgili alanlardaki dersleri alarak kendilerini geliştirmekte ve ardından ilgi duydukları bir alanda çalışma yürütmektedirler.

Eğitim Türleri

Eğitim türleri de master ve doktora farkı nedir sorusuna yanıt arayan kişilerin alabileceği bir yanıttır. Genellikle master yani yüksek lisans programlarında eğitim almak isteyen kişiler tezli ya da tezsiz yüksek lisans olarak iki farklı türde yüksek lisanslarını tamamlayabilmektedir. Özellikle bu noktada doktoraya devam edecek olan adayların tezli yüksek lisans yapması gerektiği herkes tarafından bilinir. Doktora programlarında ise tezli ya da tezsiz doktora gibi bir ayrım bulunmamaktadır. Bu nedenle master ve doktora programları eğitim türleri bakımından da birbirinden ayrılmaktadır.

Alınan Derecedeki Farklılıklar

Master ve doktora farklarından birisi de alınan derece ile ilgilidir. Yüksek lisans yani master programlarından mezun olan kişiler yüksek mühendis, bilim uzmanı, yüksek mimar gibi unvanlar alırken doktora programlarından mezun olan kişiler doktor (Dr.) unvanı almaktadır.

Devam Edilecek Eğitim Türü

Yüksek lisans programlarında okuyan kişiler akademik kariyerlerine devam etmek istedikleri takdirde Doktora programlarına başvurarak eğitimlerine devam etmelidir fakat doktora programlarından mezun olan kişiler Dr. Unvanı almaktadır. Bu nedenle kariyerlerinde yükselmek isteyenler doktora programlarının ardından belirli bir süre boyunca akademisyenlik yapmakta ve ardından da doçentlik sınavına hazırlanarak doçent unvanı almaktadır.

Çalışılabilecek Alanlardaki Farklılıklar

Master (Yüksek Lisans) ve Doktora Farkı Nedir sorusuna yanıt arayan kişilerin bilmesi gereken bir diğer konu da çalışılabilecek alanlardır. Doktora mezunları bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışabilirken yüksek lisans mezunları araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak kadrolara girebilmektedir. Yüksek lisans yapan kişilerin doktoraya girerek ve eğitimlerini tamamlayarak öğretim üyesi olması mümkündür.